Start

Studia a wykonywanie zawodu

Studia a wykonywanie zawodu

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to podstawa późniejszego sukcesu zawodowego. Przez wiele lat zdanie to powtarzano wszystkim maturzystom, wybierającym się na studia. Dzisiaj jest już nieco inaczej. Co rusz natrafiamy przecież na statystyki mówiące, że osób z wyższym wykształceniem jest obecnie aż nadto.moda i lifestyle Przesycenie następuje zwłaszcza po kierunkach humanistycznych. Nie zmienia to jednak podejścia uczelni, które w dalszym ciągu właśnie na takie studia przyjmują coraz więcej maturzystów, którzy po latach studiowania nie potrafią znaleźć zatrudnienia.

Z jednej strony mawia się, że decydując się na studia, warto kierować się pasją, z drugiej zaś warto wziąć pod uwagę sytuację na rynku pracy, która humanistom ewidentnie nie sprzyja. Oczywiście wybór nieodpowiedniego czy też niezbyt przyszłościowego kierunku studiów nikogo nie skreśla, jednakże warto dokładnie się nad tym zastanowić. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, kiery to sporo osób jest w stanie się przekwalifikować, aby znaleźć lepszą pracę. Cecha ta może być doceniona przez potencjalnego pracodawcę. Tym samym z cała pewnością, możemy stwierdzić, że nie zawsze wybór danego kierunku, determinuje naszą przyszłą ścieżkę kariery zawodowej. Jest to uwarunkowane głównie tym, że nie tylko określony kierunek studiów jest w stanie przygotować do wykonywania zawodu.

Owszem, możemy powiedzieć, że na studiach nauczymy się wielu rzeczy, przydatnych w naszym przyszłym zawodzie. Warto jednak zwrócić na jedną, zasadniczą kwestię uwagę. Niestety, dzisiaj większa część uczelni, kładzie nacisk głównie na teorię i to ją przekazuje studentom. Tymczasem samej praktyki, a więc wszystkich kwestii zasadniczych i przydatnych w przyszłej pracy, jest jak na lekarstwo. Wykładowcy i uczelnie tłumaczą się systemem edukacji oraz tym, że nie są w stanie i nie mają możliwości do zmian.

Z drugiej jednak strony tkwienie w starym systemie jest nieraz po prostu znacznie wygodniejsze od prób zmieniania czegokolwiek.

– autor artykułu